SD GUNDAM WORLD HEROES - Episode 6 "The Demon King Has Come"(EN,HK,TW,CN,KR,TH,VN,IT,FR,ID sub)

◆You can watch every episode from here!
cnround.info?list...

▶EN
Episode 6 "The Demon King Has Come"
Cao Cao Wing Gundam, traveling through Musha World, collapses from hunger in the middle of a town. He recovers after a kindly man treats him to a meal, but this man is actually Nobunaga, who leads Cao Cao out to the battlefield. Here, Nobunaga shows off the strength of his army and his own overwhelming power, trying to recruit Cao Cao as an underling. But Cao Cao rejects Nobunaga's invitation, anticipating that they will fight a rematch in the future.
Meanwhile, Liu Bei and his comrades have reached Knight World. They stop in a town for the night, but...

▶HK
第6話 『魔王降臨』
旅程來到武者世界的曹操飛翼高達,因為太餓而倒在城中街頭。有位好心人請曹操吃飯,讓他恢復了體力,但沒想到那名男子竟然是信長。信長把曹操帶往戰場,向他展示自己的軍隊有多強大,並展現自己擁有的壓倒性力量,打算招收他為部下。然而曹操拒絕了信長的邀請,也預計終有一日會與他再戰。另一方面,劉備一行人抵達騎士世界並打算在城鎮留宿一晚,然而事情沒那麼順利……

▶TW
第6話 『魔王降臨』
曹操飛翼鋼彈持續在武者世界旅行,卻因為肚子餓而在城鎮裡倒下。有位親切的男子請曹操吃飯,讓他恢復了體力,但沒想到那名男子竟然是信長。信長將曹操帶往戰場,對他展示自己的軍隊有多麼強大,更展現了自己擁有的壓倒性力量,打算招收他為部下。不過曹操拒絕了信長的邀請,也預料到日後將會與他再戰。另一方面,劉備一行人抵達騎士世界並在城鎮裡住了一晚,但是……

▶CN
第6话 『魔王降临』
在武者世界旅行的曹操飞翼高达因为饥饿而在城镇路边倒下。有位亲切的男子请曹操吃饭,让他恢复了体力,但没想到那名男子竟然是信长。信长将曹操带往战场,对他展示自己的军队有多强大并展现自己拥有的压倒性力量,打算招收他为部下。然而曹操拒绝了信长的邀请,并预料到日后将会与他再战。另一方面,刘备一行人抵达骑士世界并在城镇住一晚,但是……

▶KR
6화, 마왕 강림
무샤 월드를 여행하던 조조 윙 건담은 배가 고파 거리에서 쓰러지고 만다. 친절한 남자의 도움으로 허기를 달랜 조조. 하지만 그 남자의 정체는 노부나가였다. 노부나가는 조조를 전장으로 데려가 강한 자신의 군사들과 자신의 압도적인 힘을 과시하며 부하로 삼고자 한다. 그러나 조조는 노부나가의 권유를 거절하고 그와의 대결을 예견한다. 한편, 유비 일행은 나이트 월드에 도착해 마을에서 하룻밤을 묵게 되는데...

▶TH
ตอนที่ 6 จอมมารจุติ
โจโฉวิงก์กันดั้มที่เดินทางอยู่ในมุฉะเวิลด์ล้มลงในเมืองเพราะความหิวโหย ก็ได้ชายใจดีเลี้ยงข้าวจนพลังกลับมา แต่ชายผู้นั้นกลับเป็นโนบุนางะ โนบุนางะพาโจโฉไปออกรบด้วย แสดงความแข็งแกร่งของกองทัพและพลังที่หาใครเทียบได้ยากของตนให้เห็น และพยายามชวนมาเป็นลูกน้อง ทว่าโจโฉปฏิเสธคำเชื้อเชิญของโนบุนางะ เล็งเห็นว่าจะต้องได้สู้กันอีกครั้งแน่นอน อีกด้านหนึ่ง พวกเล่าปี่ก็ไปถึงไนท์เวิลด์และเข้าพักในเมืองหนึ่งคืน แต่ว่า...

▶VN
Tập 6 "Ma Vương Hiện Thân"
Tào Tháo Wing Gundam khi đang du hành ở Musha World, ngất xỉu vì đói ở giữa một thị trấn. Sau khi anh tỉnh dậy, được một người lạ mặt đàn ông tốt bụng đãi một bữa ăn, nhưng thân phận thực sự của người này là Nobunaga, ông ta đã dẫn Tào Tháo đến đấu trường. Tại đây, Nobunaga thể hiện sức mạnh của quân đội và sức mạnh áp đảo của chính mình, cố gắng chiêu mộ Tào Tháo thành thuộc hạ. Nhưng Tào Tháo đã từ chối lời mời của Nobunaga, dự đoán rằng họ sẽ có một trận chiến đấu trong tương lai.
Trong khi đó, Lưu Bị và đồng đội đã đến Knight world. Họ dừng lại ở một thị trấn vào ban đêm, nhưng...

▶IT
Episodio 6 - L'avvento del Re Demone
Mentre viaggia per Musha World, Cao Cao collassa per la fame nel mezzo di una città e viene salvato da un buon samaritano, che gli offre un lauto pasto. L’uomo in realtà Nobunaga, che gli chiede di fargli compagni sul campo di battaglia. Lì, Nobunaga dà dimostrazione della potenza del suo esercito e della sua forza schiacciante, nel tentativo di convincere Cao Cao a diventare un suo sottoposto. Tuttavia, questi rifiuta l’offerta, lasciando presagire un futuro scontro tra i due.
Nel frattempo, Liu Bei e compagni arrivano a Knight World. I tre decidono di fermarsi in città a riposare, ma durante la notte accade qualcosa di inaspettato…

▶FR
Épisode 6 : L'avènement du Roi démon
Cao Cao Wing Gundam s'écroule à cause de la faim dans une ville du Musha World. Il se remet vite après avoir mangé le repas qu'un inconnu lui a offert, mais ce fameux inconnu se révèle être Nobunaga, qui l'emmène sur le champ de bataille. Là-bas, il lui montre la force de son armée et son pouvoir assourdissant, espérant faire de lui son sous-fifre. Cao Cao rejette cependant son offre, et les deux se quittent sur la promesse d'un affrontement. Pendant ce temps, Liu Bei et ses deux camarades ont atteint Knight World. Mais alors qu'ils passent la nuit dans une auberge...

▶ID
Episode 6: Tibanya Sang Raja Setan
Menjelajahi Musha World, Cao Cao Wing Gundam tak sadarkan diri karena kelaparan di tengah kota. Dia kembali siuman setelah ditolong oleh seseorang yang menawarkannya makanan. Namun pria itu ternyata adalah Nobunaga, yang memiliki kekuasaan besar dan mencoba untuk merekrut Cao Cao sebagai bawahannya. Namun Cao Cao menolak undangan Nobunaga, dan merasakan kalau mereka akan kembali berhadapan di masa depan.
Di lain pihak, Liu Bei dan kawan-kawan sudah sampai di Knight World, mereka berhenti di salah satu kota untuk bermalam, namun...
*Airs at 7pm every Thursday!

----------------------------------------------------------------------------------------

▼SD GUNDAM WORLD HEROES official site
en.gundam.info/about-gundam/s...


Check out the GUNDAM INFO web site!
en.gundam.info/

评论 

 1. Herdi Satria

  Herdi Satria

  6 天 前

  Zhuge Liang Freedom uses mask resemble Desast from Kamen Rider Saber because same VA

 2. Anh Phạm

  Anh Phạm

  8 天 前

  Thật tuyệt vời cố lên Lưu Bị Unicorn Gundam

 3. arj.

  arj.

  12 天 前

  Something about chibi style gundams is great

 4. 유대호

  유대호

  14 天 前

  👎👎👎👎👎우 우우우우우

 5. 유대호

  유대호

  14 天 前

  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👎

 6. 유대호

  유대호

  14 天 前

  ㅆ발

 7. 시아 신

  시아 신

  15 天 前

  6 7 8화 를. 좀. 한국어로. 해주세요. 다. 른건. 다. 좋아용!!!!!!

 8. Hae-ree Gil

  Hae-ree Gil

  16 天 前

  근데 이 오프닝 꽤 중독성 있다 근데 그 오프닝 중간에 있던 그 사람(?)다리는 뭐지

 9. Minhduc Vuong Tran

  Minhduc Vuong Tran

  21 天 前

  why am I so confused that why they sell a gunpla kit in gundam world?

 10. Justine Lawrence R. Banawa

  Justine Lawrence R. Banawa

  22 天 前

  This series is too perfect The fact that cao cao's enemy is epyon makes me 😳 Change my mind they became friends

  • alvents gaming channel

   alvents gaming channel

   7 天 前

   Epyon:not for long

 11. Jimmy Oi

  Jimmy Oi

  22 天 前

  Come on bandai release a bb legend Satan gundam

 12. Dabian Chow

  Dabian Chow

  23 天 前

  織田信长赛高!!!Nobunaga Oda saikou

 13. Issei Ddraig21

  Issei Ddraig21

  24 天 前

  Cao Cao Wing Gundam Show his True Power Infront of Nobunaga Gundam Epyon is so Badass, while also Cao Cao talking about Liu Bei is Wholesome.

 14. 황창욱

  황창욱

  24 天 前

  화이트베이스 외나와 ㅋㅋㅋ

 15. B R I G H T S K Y

  B R I G H T S K Y

  24 天 前

  Is it korean ?????!

  • Dabian Chow

   Dabian Chow

   23 天 前

   Sengoku japan

 16. sharena

  sharena

  24 天 前

  Why cao cao

 17. ドラゴニックオーバーロード

  ドラゴニックオーバーロード

  25 天 前

  조조 패천봉황참 날릴때 먼가 이상한데요? 일반 조조윙건담이랑 왠지 겹처진건가?

 18. 황창욱

  황창욱

  25 天 前

  오공 임펄스 귀여워 ㅠㅠ

 19. 황창욱

  황창욱

  25 天 前

  군마 멋저

 20. meowingduck

  meowingduck

  26 天 前

  Cant wait sdcs sasuke to release

 21. Empas Damara Aden

  Empas Damara Aden

  26 天 前

  Mantap ada sub indo nya

 22. Yanice 122 Yip

  Yanice 122 Yip

  27 天 前

  did someone saw simayi destiny gundam in 22:06?

  • Hackgame13

   Hackgame13

   3 天 前

   Me!

 23. Manson Chau

  Manson Chau

  27 天 前

  🤣🤣🤣

 24. 카툰캣

  카툰캣

  27 天 前

  7화는뭐에요?

 25. Leon Chang

  Leon Chang

  28 天 前

  背叛的桔梗...是你嗎,光秀? 是非もなし!

 26. 姓氏名字

  姓氏名字

  28 天 前

  還我BB戰士三國 這部機體醜人物又中二

 27. Gflipnitz Blruiken

  Gflipnitz Blruiken

  28 天 前

  I find it weird that Cao Cao is named after Wing Gundam when he's clearly based off of Wing Zero Custom.

 28. free Fire Kheme

  free Fire Kheme

  28 天 前

  Xin lỗi video tiếng Việt

 29. free Fire Kheme

  free Fire Kheme

  28 天 前

  GandamBuild 2 năm trước sẽ trở thành trở lại thành một giờ sẽ coi một lần video Tiếp tục sẽ trở nên cảm ơn anh rất nhiều khi cho em một

 30. chung chung

  chung chung

  28 天 前

  Wu kong, san zang, wu jeng, they are the charaters of the journy to the west

 31. Anh Lê

  Anh Lê

  28 天 前

  Ai biết mua Tian ba cao cao ở đâu không ạ !!! Thấy ở đâu cũng hết cả rồi

 32. 강총오

  강총오

  29 天 前

  근대 BB 건담 오다 노부나가 병사들 프라모델 요 나오면 좋겠어요 그리고 노부나가 병사와 저 병사들 사무라이 병사죠

 33. MastersTV

  MastersTV

  29 天 前

  When will they make the next build divers rerise battlolge episode?

 34. Hoàng Minh

  Hoàng Minh

  29 天 前

  3 impulse very cute

 35. RoelStephen Mejia

  RoelStephen Mejia

  29 天 前

  Could you Release Date a RG Astray Turn Red plss plss i want to build that RG Astray Turn Red

 36. Angel of the luminous

  Angel of the luminous

  29 天 前

  That nobunaga Gundam epyon power is much scarier like the normal Gundam epyon from Gundam wing!!!!

 37. Bramastha Syarif

  Bramastha Syarif

  29 天 前

  Where is the episode 7

 38. 김범근

  김범근

  29 天 前

  자막좀요

 39. 第五人格00skykk K

  第五人格00skykk K

  29 天 前

  天使和恶魔。还是没法共处🤣

 40. 에어스타

  에어스타

  29 天 前

  이번화 애들 얼굴이 살짝 좀 많이 어색하고 이상한데

 41. yw Park

  yw Park

  29 天 前

  sd

 42. yw Park

  yw Park

  29 天 前

  thfuryggreftydrferfrr

 43. Jan Louie Barco hobby

  Jan Louie Barco hobby

  29 天 前

  What it's a cameo or what? 22:06

 44. Jonathan Ortega

  Jonathan Ortega

  29 天 前

  Wicth reminds me there an Epyon and wing gundam plus all wing fans boy in there were wing zero ?????.

 45. 仙崎リュウガ

  仙崎リュウガ

  29 天 前

  so artemie/gn archer's are nothing more than waitress or just characters you'd see wearing a cheongsam or any chinese dress.... dope. I guess Nobel is still out of the picture. 😗

 46. Niji Ryu

  Niji Ryu

  29 天 前

  Commander killed by Nobunaga Epyon Gundam is called "長政"(Azai), maybe he is "Azai Nagamasa(淺井長政)" who had married Nobunaga's sister Oichi but he betray Nobunaga and finally suicided after his military be defeated.

 47. olenk kapten

  olenk kapten

  29 天 前

  Ko ngga ada sub indo nya min

 48. Man Long Ng

  Man Long Ng

  个月 前

  天下布武👍

 49. Jonathan Ortega

  Jonathan Ortega

  个月 前

  Wing gundam cao cao round of applause 👏👏👏👏👏 my boy cao cao Epyon was badass in this episode too not gonna lie.

 50. 러버

  러버

  个月 前

  22:06 stop see

 51. BHG TV

  BHG TV

  个月 前

  GUNDAM IS GREAT I LIKE THIS

 52. ณัฐฌานนท์ เชื้อพรมศร

  ณัฐฌานนท์ เชื้อพรมศร

  个月 前

  มีซับไทยด้วย

 53. Ray Dong

  Ray Dong

  个月 前

  曹操飛翼鋼彈跟信長次代鋼彈的對決是鋼彈W的梗嗎?

 54. 김현욱

  김현욱

  个月 前

  10:43 압도적인 힘으로!!

 55. Aku Deaf INDONESIA

  Aku Deaf INDONESIA

  个月 前

  😊👍👍

 56. Vinh Khang Nguyen

  Vinh Khang Nguyen

  个月 前

  Nói ra tiếng việt luôn đi chứ nổi chữ không đọc được. 👍

 57. Dalkongp1

  Dalkongp1

  个月 前

  저기 마지막 장면에 나온 놈이 흑막이에요.

  • Youngwook Cha

   Youngwook Cha

   29 天 前

   음 혼노지에 변 을 일으킨 아케치 미쓰히테 일수도 있겠네요

 58. Vindrael

  Vindrael

  个月 前

  maybe we should have Sengoku Musou SD gundam ver.

 59. mattwo7

  mattwo7

  个月 前

  So the masks draw out the Freudian id like the namesake mask from The Mask (at least in the movies and cartoon based on them, not sure about the comic). Intresting.

 60. mattwo7

  mattwo7

  个月 前

  Easy enough for Nobunaga to take over Musha World when all the other generals are canon fodder MSes.

 61. XYX

  XYX

  个月 前

  12:51 was gonna say that's Delta gundam cuz of the claws, but then paused it at the moment when the face is exposed and it's not Delta, but I'd imagine it's some troops of his ninja force or something "traitor's bellflower" indeed

 62. mattwo7

  mattwo7

  个月 前

  9:36 Ok Sephiroth Gundam Epyon

 63. 권윤호

  권윤호

  个月 前

  노부나가는 역시 반역엔딩이지 ㅋㅋ

 64. Only Ganyu

  Only Ganyu

  个月 前

  I want the first part nobunaga...that one look like it can pose lot more than we got here...make it bandai!

 65. GokuZXR

  GokuZXR

  个月 前

  Alright I have to say this but am I the only one who thinks that making Nobunaga the epyon Gundam makes to much sense?

 66. lourence dave aragon

  lourence dave aragon

  个月 前

  Ep 7 Please

 67. スーパーヒーロークロスオーバー

  スーパーヒーロークロスオーバー

  个月 前

  Kougami Ryouken as Cao Cao Wing Gundam

 68. Yanice 122 Yip

  Yanice 122 Yip

  个月 前

  21:16 Wu Kong is kawaii went he was small

 69. jay murmu

  jay murmu

  个月 前

  Love from India

 70. ExiaAvalancheMkII

  ExiaAvalancheMkII

  个月 前

  Freedom making Impulse happy oh how the irony lols

 71. Jonathan Suwandi

  Jonathan Suwandi

  个月 前

  I really need full version from the ending song

  • Galaxy kc

   Galaxy kc

   个月 前

   its called To You, Who Have Lived Until Today

 72. dracoflame mega

  dracoflame mega

  个月 前

  Wu-Kong is Precious

 73. 个月 前

  No one: Me:is the owner of the hotel not gonna care about the damages?!

 74. Gundamaniaco

  Gundamaniaco

  个月 前

  To amando demais o anime, tá sendo o preferido da temporada.

  • Gundamaniaco

   Gundamaniaco

   个月 前

   @スーパーヒーロークロスオーバー, I'm really looking forward to seeing Gundam Lupin

  • スーパーヒーロークロスオーバー

   スーパーヒーロークロスオーバー

   个月 前

   Kougami Ryouken as Cao Cao Wing Gundam

 75. Theo HSZGMEW-17-FT

  Theo HSZGMEW-17-FT

  个月 前

  3 Gundam in Wukong dream : Left - Sha Wujing Mid - Sun Wukong Right - Cu Pat Kai (maybe) Yes, Journey to the West character

  • Galaxy kc

   Galaxy kc

   个月 前

   @Theo HSZGMEW-17-FT ooooo ok

  • Theo HSZGMEW-17-FT

   Theo HSZGMEW-17-FT

   个月 前

   @Galaxy kc coz now i remember that Wu Kong have 2 friends and 1 master when they wander. And Sha Wujing is the one from the sea while Pat kai is the one who look like pig.

  • Galaxy kc

   Galaxy kc

   个月 前

   h-how on earth do u know all of that >_>

 76. Isaac Foster

  Isaac Foster

  个月 前

  Never thought i would see Delta Gundam in SD World but i certainly like it. This is pretty closest thing I can get to seeing Delta Gundam animated.

 77. Andrew Estrada

  Andrew Estrada

  个月 前

  I really can’t believe that Impulse Gundam is actually a kid, and see’s Freedom Gundam like a father-figure of Strike Freedom Gundam. And is that White Base!?!?!?!

 78. GaiaX5

  GaiaX5

  个月 前

  Liu Bei: Regina! Benjamin V: Hmm? Liu Bei: Regina Balls.

 79. 윤규진

  윤규진

  个月 前

  노부나가와 조조의 공통점 1. 둘다 나라가 내전중인 시기에 제일 큰 세력을 차지함. 2.통일에 누구보다도 유력했지만 결국 통일을 못함 3. 부하한테 배신당해 생전에 이룬 거 다 말아먹음

  • Youngwook Cha

   Youngwook Cha

   29 天 前

   조조: 사마의 배신 정확힌 조조 사후 노부나가: 혼노지에 변 노부나가 가 살아있을때에 로 차이가 있네용 .이번 시리즈에서는 혼노지에 변에 주동자는 아케치 미쓰히테가 아니라 사마의로 대체될것 같아요! 사마의가 노부나가 조종해서 노부나가 다크마스크 버전 으로 나올것 같은 시나리오 일수도 있고 아님 7화 예고편 마지막 장면에 24분13초에 나왔던 검은 장수가 아케치 미쓰히테 일수도 있구요. 아 그리고 이번에 클레오파트라 큐베레이 다크 마스크 버전이 10달에 출시 된다네요 가격은 660엔 이구요. 모습보니까 노부나가 다크마스크 버전과 다르게 다크 마스크가 동봉 이더라고요. 등에 매달려 있던데 암튼 기대됩니다 .

 80. Ivan Hon

  Ivan Hon

  个月 前

  Sasuke!!!! is so cool!!!!!

 81. LPOgamer Decade

  LPOgamer Decade

  个月 前

  Bro the subtitles why isn't full English

 82. Gundam-Knight-Chris

  Gundam-Knight-Chris

  个月 前

  I still find it weird how they can eat with no actual mouth. But anime logic, am I right? Edit: I can definitely see where the Epyon aspect comes from for Nobunaga though. Definitely lives up to looking like a demon king.

 83. Derrick khoo

  Derrick khoo

  个月 前

  21:13 so there is Xander impulse Burst impulse Boar impulse

  • Galaxy kc

   Galaxy kc

   个月 前

   how u know these

 84. Brian Javier

  Brian Javier

  个月 前

  Cao Cao's white robe Resembles Frozen Teardrop

 85. TrentVandal

  TrentVandal

  个月 前

  21:16 In the screenshot, we see a fig of HIM. Could HE be the cause of all the masks? 😈

 86. Klaus_Dark Phoenix

  Klaus_Dark Phoenix

  个月 前

  信長 惡魔 (艾比安)高達 vs 天使零式 高達 W系列 Eypon Vs Wing Zero

 87. Kujo Jotaro

  Kujo Jotaro

  个月 前

  4:50 Innkeeper be like : talk after eat yound man

 88. Klaus_Dark Phoenix

  Klaus_Dark Phoenix

  个月 前

  瘋狂好奇心 > 諸葛亮 (暗黑人格) 奧特笑梗 巨大陰謀 諸葛亮自由高達 地攤 買三個扭蛋 公仔 如 三個人格 悟空想要 人偶 夢境一樣 沙悟淨 / 八戒 & 本尊

  • KK Chan

   KK Chan

   23 天 前

   命運有暗黑人格派面具

 89. 狼空たろれ{支布林殺手白銀DD団員TW}

  狼空たろれ{支布林殺手白銀DD団員TW}

  个月 前

  諸葛亮:我不當鋼彈了!悟空😂

  • KK Chan

   KK Chan

   23 天 前

   命運:開心,互相殘殺

  • Tommy Wong

   Tommy Wong

   个月 前

   Dio:嘿嘿嘿(奸笑+淫笑)

 90. BlueZ TigerZ

  BlueZ TigerZ

  个月 前

  Damn, i want see Sasuke's skill

 91. Aditya Widinatha

  Aditya Widinatha

  个月 前

  Whoa 👍👍👍 demon king so powerfull

 92. 건프라 Gate G TV

  건프라 Gate G TV

  个月 前

  다음 회차가 기대 됩니다. 어겅이 빨리 사오정 저팔계를 기억하길 ^^

 93. MasterSwo

  MasterSwo

  个月 前

  So... the bastard show himself at last. Next time, let's see what he reveals.

 94. 김정민

  김정민

  个月 前

  다음화가 기대된다

 95. shadow raiden23

  shadow raiden23

  个月 前

  Nobonaga ... Still as arrogant as the real life one .... Still gonna wait for the next episode and see how the gentlemen thief story goes ... Also kinda miss seeing edward and Benjamin

 96. 임루나

  임루나

  个月 前

  프리덤 성우 미야무라 성우인가

  • matoshi ichinose

   matoshi ichinose

   26 天 前

   네 우치야마 코우키 씨입니다

 97. Tjutedi Tjutedi

  Tjutedi Tjutedi

  个月 前

  诸葛亮对悟空还真像师徒但是诸葛亮买模型给悟空他还真来一路蹦蹦跳跳走回去

 98. Zoe Ng

  Zoe Ng

  个月 前

  Maoh is coming...... Who still remember the kamen rider oma zi o?

  • ザイドZaid

   ザイドZaid

   个月 前

   Yes, waga mao

 99. 楊翔文

  楊翔文

  个月 前

  信長光型態就出三隻了 戰馬也要出不同型態是不是🤣🤣

  • KK Chan

   KK Chan

   23 天 前

   第7話最後冚能了,第8話找他攻擊但失敗衰梗了

 100. fishpop

  fishpop

  个月 前

  It kinda bugs me that the Xiahou Tallgeese brothers and Zhang Liao Sazabi always keep their masks on... It makes sense i guess, considering the MS they're based on, but why give them proper eyes if you're not gonna show them. Lu Bu Sinanju had proper eyes aswell but that's only as a reference to the actual Sinanju still having the Stein's dual eyes behind the monoeye. On the subject of those Dark Masks; Cleopatra Qubeley's kit has been revealed but it's a Dark Mask version which is pretty spoilery for the show. Question is if she'll get a normal kit. Nobunaga has a Dark Mask kit in the pipeline aswell. Three other kits were teased alongside Cleo but it's hard to tell who/what they are. One kinda looks like a Musha Banshee to me while the others are complete unknowns. One has a lot of flamboyant-looking cloths while the other looks like a cluster of spikes. Of course Nobunaga just so happens to be skulking behind the crowd that formed around Cao Cao. Cao Cao speaks from experience when talking about Nobunaga to his face. That's Sasuke Sarutobi before anyone gets ideas. Cao Cao and Nobunaga are a lot alike so them being similar MS from the same show, Wing Zero & Epyon, makes sense. Nobunaga was well known for using guns and stuff so his grunts using them makes sense. Okay, Nobunaga is awesome and his super ode gives him the Heat Rod from his basis. That Jegan soldier with the horns looks funky. I wanna get the Nobunaga kit now but i've sworn off SDs. I should conserve my limited budget for HGs only, specifically the UC ones. Monkey see, monkey want. Oh hey, it's the SD Knight i've got. He can become a centaur. Zhuge Liang gave in to temptation... At least he didn't turn violent. Oh... nevermind... At least he apologised once he regained his senses. 19:57 Transforemd? Monkey, pig and... Dragon? Bird? Random White Base outta nowhere. o_O Oh hi Sima Yi. NEXT TIME: Those dancing girls are retools of the Qiao sisters and a green Destiny Gundam?

下一个